علت استقبال از ورقهای رنگی تیپ ساندویچ پانل
علت استقبال از ورق های رنگی تیپ کانکس های ساندویچ پانل در محصولات  گروه صنعتی میاک:
الف- مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش در کانکس های سفارشی
ب- مقاومت در برابر رنگ پریدگی و گچی شدن در کانکس اداری و مدیریتی
ج- مقاومت در برابر خوردگی و پوسیدگی در کانکس کارگاهی، کارگری و سالنی
د- چسبندگی به فوم و بالا بردن عایق حرارتی در کانکس ویلایی و مسکونی

ویژگی-ورق-ساندویچ-پانل