مزیت های کانکس ساندویچ پانل و مشخصات فنی و اجرایی تیپ ساندویچ پانل
متفاوت بودن کانکس های ساندویچ پانل در برابر سازه های با مصالح ساختمانی و عایقها از نظر اقتصادی و مشخصات فنی و اجرایی تیپ
ساندویچ پانل در کانکس های  گروه صنعتی میاک:
۱-    ایمنی در ساخت کانکس
۲-    کاهش وزن تمام شده در ساختمان ، سازه های پیش ساخته و کانکس
۳-    مقاومت کانکس های ساندویچ پانل در برابر زلزله
۴-    انعطاف پذیری در تولید کانکس های سفارشی
۵-    قابلیت مونتاژ کانکس و دمونتاژ کانکس به دفعات
۶-    سرعت بی نظیر در ساخت کانکس های سفارشی
۷-    افزایش استحکام و عمر سازه های کانکس، ساختمان و سازه های پیش ساخته
۸-    کاهش و صرفه جویی در مصرف انرژی برای استفاده از سازه کانکس و ساندویچ پانل
۹-    حذف استفاده از سیمان بصورت ملات در ساخت کانکس
۱۰-    کانکس ساندویچ پانل از لحاظ قیمت بسیار مرقوم به صرفه تر نسبت به مصالح ساختمانی
۱۱-    حذف ضایعات مواد اولیه در ساخت کانکس و استفاده بهینه از منابع ملی از مزیت های قابل توجه ساندویچ پانل ها می باشد.