کانکـس های پلیس

کانکس پلیس

میاک کانکس  قادر به طراحی و ساخت انواع کانکسهای نظامی و انتظامی می باشد، کانکـس های پلیس جهت استقرار نیروها در جاهای تعیین شده برای پاسداری و حراست و مراقبت که مجهز به استفاده از تجهیزات  کانکـس های پلیس  از قبیل دوربین های مدار بسته ، رادار و امکانات بیسیمی و رادیویی می باشد که با استانداردهای مورد تایید عزیزان کشوری و لشگری مطابقت دارد .
در ضمن گروه صنعتی میاک مفتخر است به اطلاع برساند جهت استراحت ، نمازخانه و غذا خوری نیروها نیز بسته به شرایط و وضعیت جا و مکان و سفارش جایگاه های مناسب آن را طراحی و تولید می نماید.

کانکس پلیس