مشخصات فنی اجرایی تیپ کامپوزیت

کامپوزیت چیست ؟
به ترکیب ماکروسکوپی ۲ یا چند ماده مجزا که سطح مشترک مشخصی بین آنها وجود داشته باشد کامپوزیت گفته می شود.

کامپوزیت ها سه نوع هستند :
A.    کامپوزیت با زمینه سرامیکی
B.    کامپوزیت با زمینه پلیمری
C.    کامپوزیت با زمینه فلزی

مزیت های کامپوزیت :
۱)    سطح صاف و یکنواخت که قابل شکل گیری (پذیری) می باشد.
۲)    سبک بودن
۳)    متنوع از نظر رنگ بندی
۴)    تعویض راحت پانل ها
۵)    احتیاجی به شستشو ندارد
۶)    نمای ساختمان یا سازه را آببندی می نماید.
۷)    مقاوم در برابر آتش سوزی و زلزله

تفاوت نمای کامپوزیت با دیگر نماها :
۱)    هزینه نصب آن ارزانتر از دیگر نما ها نی باشد.
۲)    بروز بودن آن و در عین آن زیبایی چشمگیرش
۳)    در شرایط بد آب و هوایی به هیچ عنوان کیفیت و رنگ خود را ازدست نمی دهد .
۴)    تهیه آن به سهولت می باشد.

مشخصات فنی و اجرایی تیپ کامپوزیت